Kodowanie kolorami

Kodowanie Kolorami to system pozwalający na wybór odpowiedniego sprzętu do użycia w ODPOWIEDNICH oraz WYODRĘBNIONYCH obszarach. Pomaga to, zgodnie z zasadami HACCP, w wydzielaniu stref zamkniętych, jako systemu najskuteczniejszego w procesie unikania zakażeń żywności. Z tego powodu produkty higieniczne Aricasa dostępne są w 5 kolorach:

  • Niebieskim
  • Żółtym
  • Czerwonym
  • Zielonym
  • Białym,

przez co osiągają następujące cele:

  • WYODRĘBNIENIE – Każdy obszar lub pomieszczenie posiada swój kolor, inny niż obszary sąsiednie
  • WIDOCZNOŚĆ – Każdy produkt jest łatwy do natychmiastowej identyfikacji
  • HIGIENA – Używanie i czyszczenie produktów w tym samym kolorze jest ograniczone do jednego obszaru zakładu

System ten znacząco obniża ryzyko zakażenia żywności z powodu omyłkowego użycia produktu przeznaczonego do czyszczenia innego obszaru produkcji lub świadomego używania tych samych narzędzi w różnych obszarach produkcji.