Dlaczego „hygiene professional programme”?

  • HYGIENE

Wszystkie surowce użyte do produkcji szczotek posiadają certyfikaty potwierdzające przeznaczenie do kontaktu z żywnością oraz mówiąc ogólnie do wszelkich zastosowań higienicznych. Każdy produkt posiada kartę charakterystyki zawierającą szczegółowe dane dotyczące zastosowań.

  • PROFESSIONAL

Każdy produkt został zaprojektowany do zastosowań profesjonalnych, ergonomiczny, o długim okresie żywotności, przygotowany do intensywnego użytkowania w trudnych warunkach.

  • PROGRAMME

Kompletny program to konieczność w związku z potrzebą wprowadzania higienicznego podejścia do ograniczenia i zapobiegania zakażeniom żywności w każdej fazie procesu – zaczynając od produkcji a na sprzedaży kończąc. Faktem jest, że sprzęt używany do czyszczenia kilku obszarów produkcji, może przyczynić się do wzajemnego przenoszenia zakażeń co sprawia, że sprzęt ten nie spełnia swojej podstawowej roli – efektywnego czyszczenia.